χαρίζομαι

χαρίζομαι
ΝΜΑ [χάρις]
1. κάνω χάρη σε κάποιον, τόν ευνοώ (α. «μην τού χαριστείς σε καμία περίπτωση» β. «ποίησε χαριζόμενος Διί», Θέογν.)
2. (γενικά) συγκατατίθεμαι, συγκατανεύω, συναινώ (α. «δεν χαρίζεται εύκολα» β. «δίεμαι μὲν χαρίσασθαι, δίεμαι δ' ἀντία φάσθαι», Αισχύλ.)
νεοελλ.
φρ. «περνάει ζωή χαρισάμενη» — ζει άνετα και χαρούμενα
μσν.-αρχ.
1. προσφέρω, δωρίζω («δῶρον ἐχαρίζετο», πάπ.)
2. απαλλάσσω κάποιον από ποινή ή οφειλή, δίνω σε κάποιον χάρη («οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν», ΚΔ)
αρχ.
1. ενδίδω σε επιθυμία ή σε πάθος («ἴσως δὲ καὶ ποιοῦσιν αὐτὰ τῇ ἡδονῇ χαριζόμενοι», Ξεν.)
2. (για γυναίκα) ενδίδω στον έρωτα ενός άνδρα («ὥστε τινὰς τολμᾶν λέγειν ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρασταῖς», Πλάτ.)
3. υποχωρώ στις απαιτήσεις κάποιου
4. συγχωρώ («χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην», ΚΔ)
5. παθ. είμαι αγαπητός σε κάποιον
6. (η μτχ. παθ. παρακμ.) κεχαρισμένος, -η, -ον
προσφιλής, αγαπητός («δῶρα θεοῖς κεχαρισμένα», Ομ. Ιλ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • χαρίζομαι — χαρίζομαι, χαρίστηκα, χαρισμένος βλ. πίν. 34 Σημειώσεις: χαρίζομαι : απαντάται κυρίως με την ειδική έννοια → ευνοώ κάποιον μεροληπτικά. Η μτχ. χαρισμένος αντιστοιχεί στη σημασία του χαρίζω → δωρίζω …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • χαρίζομαι — say pres ind mp 1st sg χαρίζω say pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεχαρισμένα — χαρίζομαι say perf part mp neut nom/voc/acc pl κεχαρισμένᾱ , χαρίζομαι say perf part mp fem nom/voc/acc dual κεχαρισμένᾱ , χαρίζομαι say perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) χαρίζω say perf part mp neut nom/voc/acc pl κεχαρισμένᾱ ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεχάρισθε — χαρίζομαι say perf imperat mp 2nd pl χαρίζομαι say perf ind mp 2nd pl χαρίζομαι say plup ind mp 2nd pl (homeric ionic) χαρίζω say perf imperat mp 2nd pl χαρίζω say perf ind mp 2nd pl χαρίζω say plup ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαρίζεσθε — χαρίζομαι say pres imperat mp 2nd pl χαρίζομαι say pres ind mp 2nd pl χαρίζομαι say imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) χαρίζω say pres imperat mp 2nd pl χαρίζω say pres ind mp 2nd pl χαρίζω say imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαρίζομ' — χαρίζομαι , χαρίζομαι say pres ind mp 1st sg χαρίζομαι , χαρίζω say pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεχαρισμέναι — χαρίζομαι say perf part mp fem nom/voc pl κεχαρισμένᾱͅ , χαρίζομαι say perf part mp fem dat sg (doric aeolic) χαρίζω say perf part mp fem nom/voc pl κεχαρισμένᾱͅ , χαρίζω say perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεχαρισμένον — χαρίζομαι say perf part mp masc acc sg χαρίζομαι say perf part mp neut nom/voc/acc sg χαρίζω say perf part mp masc acc sg χαρίζω say perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεχαρισμένω — χαρίζομαι say perf part mp masc/neut nom/voc/acc dual χαρίζομαι say perf part mp masc/neut gen sg (doric aeolic) χαρίζω say perf part mp masc/neut nom/voc/acc dual χαρίζω say perf part mp masc/neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεχαρισμένων — χαρίζομαι say perf part mp fem gen pl χαρίζομαι say perf part mp masc/neut gen pl χαρίζω say perf part mp fem gen pl χαρίζω say perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”